Simon Al-Kharaz Monastery
Simon Al-Kharaz Monastery

One Of our Tours Group From Asia at the The Simon Al-Kharaz Monastery
With BrightStarTours you Will Get through all of Egypt , CairoTours
Alexandria Tours, Holy house Trip.